ELEKTRYKA PRZEMYSŁOWA

W zakresie elektryki przemysłowej nasza firma zajmuje się zadaniami, materiałami związanymi z:

1. Montażem i uruchamianiem nowych urządzeń przemysłowych:
- pomiary elektryczne
- projektowanie rozdzielni elektrycznych dostosowanych do 
  potrzeb klienta (SN i NN)
- przygotowanie dokumentacji
- projektowanie i dobór komponentów w zależności od potrzeb 
  klienta
- montaż tras kablowych
- weryfikacja okablowania w zależności od specyfikacji
- usuwanie błędów montażowych
- budowa stacji transformatorowych dostosowanych do potrzeb 
  klienta
- sprawdzenie poprawności działania układu
- sprawdzenie sprawności działania poszczególnych elementów 
  układu
- zapewnienie estetycznego wykonania sieci kablowych
  potrzebnych do działań maszyn
- montaż oświetlenia na halach zgodnie z BHP
- wystawianie CE oraz oceny ryzyka

2. Przenoszenie i ponowne uruchamiania urządzeń przemysłowych:
- weryfikacja instalacji zgodnie z dostępną dokumentacją
- oznaczanie i zwijanie przewodów
- inwentaryzacja braków
- zmiana specyfikacji linii
- demontaż instalacji i przygotowanie transportu
- montaż instalacji na obiekcie
- sprawdzenie poprawności pracy wszystkich
  elementów/urządzeń, jak i całego układu
- modernizacja oświetlenia na terenie zakładu
- modernizacja linii produkcyjnych

3. Naprawy:
- doraźne
- stała obsługa serwisowa